BEST , ART MODEL, RIO - SEŠLO SE MI TĚCH ITALŮ NĚKOLIK STOVEK, PRÁCE NA X VEČERŮ.........